antykwariat.com.pl logo

Aukcje książek antykwarycznych

linia
książki z lewej
 
książki z prawej

Aukcja antykwaryczna - specjalnie organizowana sprzedaż książek antykwarycznych w drodze publicznej licytacji. Na aukcji są sprzedawane bardzo cenne, poszukiwane przez odbiorców książki i inne wydawnictwa rzadko ukazujące się w obrocie antykwarycznym. Kupującymi na aukcji są przede wszystkim biblioteki i instytucje naukowe, bibliofile i nabywcy indywidualni. Aukcje organizują większe antykwariaty. Antykwariat organizujący aukcję sporządza spis tytułów przeznaczonych na aukcję wraz z cenami wywoławczymi, który przedstawia Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, mających prawo pierwokupu po cenach wywoławczych w ciągu 20 dni. W przypadku zamówienia przez obie biblioteki tego samego tytułu pierwszeństwo nabycia druków wydanych do 1800 włącznie przysługuje Bibliotece Jagiellońskiej, a druków wydanych po tej dacie Bibliotece Narodowej. Książki nie zamówione przez te biblioteki są zamieszczane w katalogu aukcyjnym, który antykwariat rozsyła do potencjalnych uczestników, przede wszystkim bibliotek, instytucji naukowych, bibliofilów, naukowców itp. Książki na aukcji nie mogą być sprzedane po cenach niższych niż wywoławcze. Wysokość ceny ustalona w drodze licytacji nie jest ograniczona. Udział w aukcji może być bezpośredni lub korespondencyjny. Nabywcy, którzy nie mogą wziąć udziału w aukcji osobiście, przysyłają odpowiednie zamówienia, w których oprócz tytułów podają maksymalne ceny, jakie są gotowi zapłacić, a w ich ich imieniu występuje na aukcji pracownik antykwariatu. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół podający, kto i za ile kupił licytowane książki. Aukcje antykwaryczne mają wpływ na poziom cen niektórych książek antykwarycznych, aczkolwiek ceny uzyskane na aukcji nie zawsze są odzwierciedleniem ich faktycznej wartości.

Źródło: Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny. Ossolineum, Wrocław 1981, s. 20-21

 
antykwariat książki na półkach
linia pozioma
Napisz: Kontakt Kontakt | Misja i cele
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację: Warunki korzystania, Polityka cookies
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu KC. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Data: